Recreatie

Een van de vele aantrekkelijke facetten van Kinheim zijn de recreatieve evenementen. De bewoners organiseren veel activiteiten die vanuit de organisatie worden ondersteund:

 • Het maandelijkse borreluurtje
 • Gezamenlijke thema-maaltijden
 • De recreatiecommissie verzorgt 6 keer per jaar een avond met een gevarieerd programma
 • Maandelijkse filmavond
 • Het koor "Een toontje lager"
 • Bezoek aan het Concertgebouw te Amsterdam met vervoer van deur tot deur
 • Gespreksgroep
 • Leeskringen voor boeken en gedichten
 • Bridge
 • Jeu de boules
 • Koersbal
 • Gymnastiek
 • Biljarten
 • Tafeltennis
 • Mahjong
 • 2 keer per jaar een modeshow

Vóór alles geldt: er is geen enkele verplichting tot deelname!