Zorg op maat en Personenalarmering

Bewoners in Kinheim hebben contact met diverse thuiszorgorganisaties. Deze bieden huishoudelijke hulp, desgewenst persoonlijke verzorging en eventueel verpleging voor kortere of langere tijd, al dan niet AWBZ geïndiceerd.

Daarnaast kunt u zich abonneren op het personenalarm. Een bewoner stuurt met één druk op de alarmknop een direct signaal naar de noodhulpcentrale. U komt dan snel in contact met medewerkers van deze centrale. Men vraagt u wat er aan de hand is en zorgt er vervolgens voor dat één van uw contactpersonen naar u toekomt om te helpen.

Er is een collectieve afspraak met de thuiszorgorganisatie Zorgbalans, die oproepen van het alarmsysteem zo snel mogelijk opvolgt.